Desatoro pre pacientov

15. 4. 2021

Desatoro pre pacientov
  1. Vypočujte si všetky informácie, ktoré vám lekár poskytuje.
  2. Pokiaľ čomukoľvek nerozumiete, nebojte sa spýtať.   
  3. Uchovajte si a využívajte všetky informačné materiály, ktoré vám lekár poskytol.   
  4. Snažte sa lieky užívať presne tak, ak vám lekár predpísal.   
  5. Používajte nejakú formu upomienok (napríklad v mobilnom telefóne), aby ste nezabúdali lieky užívať.   
  6. Snažte sa dodržiavať zásady zdravého životného štýlu.   
  7. Dodržiavajte všetky ďalšie odporúčania lekára.   
  8. Pokiaľ vám liečba z nejakého dôvodu nevyhovuje, alebo sa u vás objavia nežiaduce účinky, informujte o tom lekára.   
  9. Hovorte o svojej chorobe a liečbe so svojimi blízkymi.   
  10. Majte na pamäti, že pokiaľ budete odporúčania lekára dodržiavať, bude liečba účinná a pomôže vám.