Dôležité odkazy

Odkazy na dôležité inštitúcie, organizácie a zaujímavé webové stránky

Štátne inštitúcie

Profesijné organizácie a odborné spoločnosti

Zahraničné odborné spoločnosti

Vzdelávanie farmaceutov

Zdravotné poisťovne

Distribúcia liečiv

Združenie farmaceutických firiem