Registrácia


*Zaškrtnutím tohto políčka ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) dobrovoľne udeľujem spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Třebohostická 9, 100 00 Praha 10, IČO: 26158299, registrácia č. 00027595 v registri ÚOOÚ ČR (ďalej len “prevádzkovateľ”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári vo vyššie uvedenom rozsahu (e-mail, meno, priezvisko, titul, názov a adresa lekárne, pracovná pozícia, dátum narodenia a členské číslo v príslušnej komore) na nasledujúci účel spracúvania: vstup na stránky tevapoint.sk, prípadne po udelení súhlasu zasielanie spravodajcu. Platnosť udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov je časovo obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania mojich osobných údajov.

Vyhlasujem, že som prevádzkovateľovi poskytol/a pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Súčasne vyhlasujem a potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil/a dobrovoľne, že som bol/a poučený/á o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

*Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory "cookies". Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory "cookies". Ďalšie informácie

Mám záujem o zasielanie spravodajov TEVApoint.sk

**) Tento údaj je nepovinný, bude uvedený na vašom doklade o absolvovaní e-learningového seminára.