Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy zo sveta

Prínos reštrikcie soli u pacientov so srdcovým zlyhaním zostáva neobjasnený

14. 6. 2019

Prínos reštrikcie soli u pacientov so srdcovým zlyhaním zostáva neobjasnený

Napriek všeobecnému odporúčaniu reštrikcie soli u pacientov so srdcovým zlyhaním zostáva benefit tohto režimového opatrenia neistý. Nedávno publikovaná analýza niekoľkých klinických štúdií nepriniesla jasný dôkaz, ktorý by potvrdil zníženie komplikácií a zlepšenie sledovaných výstupov.

Štúdia, zaoberajúca sa prínosom reštrikcie soli u pacientov so srdcovým zlyhaním, bola publikovaná v novembri 2018 v časopise JAMA Internal Medicine. Vstupné kritériá analýzy splnilo len 9 štúdií (z celkového počtu 2655), ktorá zahrňovala 479 pacientov.

Autori analýzy uvádzajú že nenašli žiadne klinicky relevantné údaje o tom, či reštrikcia soli v strave ovplyvňuje celkovú a kardiovaskulárnu mortalitu, kardiovaskulárne príhody, počet hospitalizácií alebo dĺžku pobytu v zdravotníckom zariadení.

Nulový benefit reštrikcie soli sa pozoroval u hospitalizovaných pacientov, ktorí mali srdcové zlyhanie. V prípade ambulantne liečených pacientov bol zaznamenaný mierny a nekonzistentný benefit tohto režimového opatrenia. Inak povedané, nenašiel sa žiadny dôkaz o škodlivosti zníženého príjmu soli, naopak pozorovalo sa zlepšenie v niektorých sledovaných parametroch, napríklad v rámci skóre NYHA.

Tieto zistenia naznačujú, že súčasná osvedčená prax by sa u ambulantných pacientov nemala meniť. Odporúčanie je v súlade s ďalšími dôkazmi, ktoré potvrdzujú minimálne zdravotné riziká, spájané s reštrikciou soli, a súčasne možné zníženie rizika morbidity a kardiovaskulárnej mortality.

Nedostatok validných dôkazov, potvrdzujúcich benefit reštrikcie soli u pacientov so srdcovým zlyhaním by aspoň čiastočne mohla napraviť prebiehajúca štúdia SODIUM-HF, ktorej ukončenie je však plánované až k decembru roku 2023.

(drho)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/904603#vp_2