Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Spravodajstvo

Nové lieky v kategorizačnom zozname a úprava indikačných a preskripčných obmedzení pomôžu znížiť mieru odvrátiteľných úmrtí

Nové lieky v kategorizačnom zozname a úprava indikačných a preskripčných obmedzení pomôžu znížiť mieru odvrátiteľných úmrtí

16. 11. 2022 | Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi tie štáty, kde úmrtia z kardiovaskulárnych...

Lekárnici v súčasnosti aj dobách minulých

Lekárnici v súčasnosti aj dobách minulých

4. 4. 2022 | V pandemickej dobe sa veľa hovorí o zdravotníkoch, lekároch, sestrách a ďalšom nemocničnom...

Výživou k lepšiemu zdraviu v neskoršom veku

Výživou k lepšiemu zdraviu v neskoršom veku

3. 4. 2022 | Postupom života dochádza v organizme k mnohým ireverzibilným zmenám na úrovni mikroskopickej,...

Výživové odporúčania pri ochoreniach srdca a ciev

Výživové odporúčania pri ochoreniach srdca a ciev

1. 4. 2022 | Českej republike stále patrí prvá priečka v úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia. Pádnych...

Ďalšia štúdia potvrdila dôležitosť zdravého životného štýlu

27. 10. 2021 | Výskum zistil, že dôležitosť priaznivého kardiovaskulárneho zdravia bola zjavná bez ohľadu na genetickú pravdepodobnosť vzniku diabetu 2. typu. Priaznivé kardiovaskulárne zdravie bolo definované ako zdravá telesná hmotnosť, krvný tlak a cholesterol, nefajčenie,...


Adherencia na liečbu u rizikových skupín liečiv

1. 10. 2021 | Užívajú sa dlhodobo, berú ich masy ľudí a pri ich vysadení nepociťuje pacient okamžité zhoršenie zdravotného stavu.


Liekový záznam môže pomôcť zlepšiť adherenciu k liečbe

1. 9. 2021 | Zdieľaný liekový záznam je užitočným nástrojom pre lekárnika nielen pri správnom vydávaní liekov, ale aj pri konzultácii.


Pre pacientov po transplantácii je podpora adherencie životne dôležitá

1. 8. 2021 | Adherencia terapie imunosupresívami u pacientov po transplantácii je veľmi významná, nedodržanie dávkovania alebo vynechanie liečby má závažné dôsledky.


Ako podporiť adherenciu - možnosti farmaceuta

4. 7. 2021 | Non-adherencia má vážne dôsledky a nie je na mieste ju podceňovať. Identifikovať problém s non-adherenciou pomôže uvedomiť si fázy adherencie k liečbe a rizikové faktory.


Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM

1. 4. 2021 | Manuál uvádza heslovite základné poznatky s cieľom rýchlej orientácie v novej problematike.