Farmácia z praxe

V tejto sekcii nájdete užitočné nástroje pre optimalizáciu kľúčových ekonomických procesov vašej lekárne. 
Sekcia obsahuje k stiahnutiu edukačné brožúry a iné materiály pre pacientov, ktoré vám pomôžu pri ich edukácii. 
Do tlačového modulu priebežne doplňujeme nové predlohy.   

Ekonomika lekárne